College van Diakenen (CvD) College van Diakenen (CvD)
Alle diakenen zijn lid van het College van Diakenen (CvD) en daarmee lid van de Grote Kerkenraad. Eén diaken is lid van de kleine kerkenraadHet CvD coördineert het diaconaat binnen en buiten de gemeente. Uitwisseling is een belangrijke taak. Daarnaast bezint zij zich op de inhoud van het diaconaat. Er is een aantal taakgroepen dat onder het CvD valt:
  • Taakgroep ZWO
  • Taakgroep Binnenlands diaconaat
  • Taakgroep Groene Kerk
terug