College van Diakenen College van Diakenen

Diaconie is één van de kern-opdrachten van de kerk. Elk gemeentelid en onze geloofsgemeenschap in zijn totaliteit heeft de opdracht om te zien naar de ander in nood. De diaconie probeert de gemeente(leden) bewust te maken van deze opdracht en daar vorm en inhoud aan te geven. De diaconie biedt hulp aan mensen, die maatschappelijk in de knel zijn gekomen of die dat dreigen te komen. Onder het motto: “Helpen, waar geen helper is” helpt de diaconie mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Daarbij geeft zij praktische aandacht en hulp aan gemeenteleden, andere plaatsgenoten in nood en ook aan hulpverleningsprojecten wereldwijd. Tevens wordt er kritisch met de overheid meegedacht, in armoedebeleid, vredesvraagstukken en maatschappelijke ondersteuning.

Het College van Diakenen heeft twee werkgroepen. De werkgroep Binnenlands Diaconaat en de werkgroep Zending, Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

Financiële gegevens

  • Overschrijvingen voor het Diaconaat: op bankrekeningnummer: 3550.01.071 van de Rabobank te Renkum.
  • Overschrijvingen voor de Zending: op bankrekeningnummer: 3550.50.404 van de Rabobank in Renkum.
     
  • Wilt u de diaconie een e-mailen? Klik dan hier
terug