Over de classis Over de classis


Alle plaatselijke gemeenten in een bepaald gebied - luthers, gereformeerd, hervormd en protestants - werken samen in een classis.
Dat krijgt concreet vorm in de classicale vergadering, waarin elke gemeente is vertegenwoordigd door een kerkenraadslid. Zo neemt de classicale vergadering een centrale plaats in binnen de kerk.

De classis Arnhem is per 1 mei 2018 opgegaan in classis Gelderland Zuid & Oost.
 
 
ANBI classis Arnhem ANBI classis Arnhem


De Classis Arnhem is per 1 mei 2018 opgeheven en opgegaan in de nieuwe Classis Gelderland Zuid & Oost.

De Classis Arnhem was door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als gever voor giften, legaten en erfstellingen bepaalde belastingvoordelen heeft.

De ANBI gegevens van de classis Arnhem worden volgens wettelijke verplichting nog minimaal een jaar 1 mei 2018 gepubliceerd. 

Klik op 'lees meer' voor alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Classis, zoals ook wettelijk is voorgeschreven.
lees meer ยป