Gastpredikant gaat voor Gastpredikant gaat voor
Algemene gang van zaken
De ouderling van dienst geeft, voor zover nodig, inlichtingen over de gang van zaken, zoals:
 • De microfoon en de geluidsversterking,
 • Het binnenkomen in de kerk
 • De handdruk na de mededelingen
 • Wanneer de kinderen naar de kindernevendienst gaan
 • Het ‘Amen’ van de gemeente na de begroeting
 • De afkondiging van de bestemming van de collecte
 • Het collectespel
 • Het gezongen 'amen' na de zegen.
 • Aan de dominee vragen de te zingen liederen 2 x af te kondigen, evenals de schriftlezingen, dit i.v.m. de webradioluisteraars.
Klik op 'lees meer' op te zien welke informatie gastpredikanten vooraf krijgen.

Plotselinge verhindering of ziekte predikant
Bij verhindering of plotselinge ziekte van een (gast)predikant, wordt de noodorde van dienst gevolgd die op het prikbord in de consitorie hangt.
Verdere bijzonderheden lees je hier.

Afkondiging overlijden
Speciale aandacht is nodig bij het informeren van de gastpredikant als een gemeentelid is overleden.

Klik op 'lees meer' voor de informatie die gastpredikanten ontvangen.
lees meer »
 
Afkondiging van geboorte Afkondiging van geboorte
Als er in de week voor de zondagse eredienst een kindje geboren is in de gemeente dan vindt een afkondiging plaats tijdens de dienst.

Gang van zaken 
 • Eerste ouderling zorgt dat de felicitatiekaart klaarligt om na de dienst te tekenen.
 • Eerste ouderling zorgt dat het visje met de naam meegenomen wordt en legt deze samen met de felicitatiekaart op de liturgische tafel klaar
 • Bericht van geboorte wordt tijdens de mededelingen gedaan door de eerste ouderling.
 • Tijdens de collecte wordt het visje met de naam van het kindje en de geboortedatum naar de gedachtenisplek gebracht door de eerste ouderling
 • De eerste ouderling zorgt dat de felicitatiekaart bij de wijkouderling of bij de ouders komt*
* Aandachtspunt voor de wijkouderlingen: is er een afkondiging van geboorte uit jouw wijk, neem dan bij voorkeur zelf de kaart mee om weg te brengen.
 
Afkondiging van overlijden Afkondiging van overlijden
Is er in de week voorafgaand aan de zondag iemand uit de gemeente overleden, dan wordt dat in de zondagse eredienst afgekondigd. De afkondiging wordt gedaan na terugkeer van de kinderen uit de kindernevendienst en vóór de voorbeden.

Meestal verloopt dit soepel, want de eigen predikant zorgt voor een goede gang van zaken. Als er een gastpredikant is, let de ouderling van dienst op de goede gang van zaken en licht hij/zij de gastpredikant voor de dienst in. Wanneer de eigen predikant voorgaat, verzorgt hij/zij de tekst van de afkondiging. Indien de eigen predikant niet voorgaat zet de eigen predikant de overlijdensafkondiging op papier en draagt zorg dat deze vooraf aan de dienstdoende predikant wordt overhandigd, zodat ook hij/zij hierop is voorbereid.

Bij afwezigheid van de eigen predikant, verzorgt de coördinator Pastoraat de afkondiging en de informatie aan ouderlingen en gastpredikant. 

Lied
Vergeet niet te controleren of het lied dat ter nagedachtenis gezongen wordt, is doorgegeven aan de organist. De volgende liederen kunnen eventueel gezongen worden:
 • psalmen:
  42: 1 en 7,  90: 1, 103: 6 en 7,
  116: 1 en 3, 121: 1
 • gezangen:
  14: 1 en 5, 91: 1, 223: 2, 291: 1,
  299: 1 en 2, 388: 1 en 3
Klik op 'lees meer' voor de gang van zaken tijdens de dienst.
lees meer »
 
Dienst doen op ONO of in Wolfheze Dienst doen op ONO of in Wolfheze
Een enkele keer kun je op het rooster staan als ouderling of diaken van dienst bij ONO of bij een andere instelling. De dienst is een officiële kerkdienst. De betrokken kerken participeren door beurtelings een ambtsdrager te leveren, maar de dienst wordt niet gehouden onder verantwoordelijkheid van onze gemeente. Bij de viering van het Heilig Avondmaal is zowel een ouderling als een diaken aanwezig.

Klik op 'lees meer' voor een gedetailleerde beschrijving van de taken op ONO en Wolfheze.
lees meer »
 
Orde-van-dienst in geval van nood Orde-van-dienst in geval van nood
Bij onvoorziene omstandigheden is er een nood-orde-van-dienst. Deze orde-van-dienst vind je ook op het prikbord in de consistorie. Er zijn twee situaties beschreven:
 1. De predikant is onverhoopt verhinderd
  (Nood-orde-van-dienst 01)
  Download of bekijk dit bestand (PDF, opent in nieuw scherm)
 2. Er is een situatie waardoor de kerkdienst moet worden afgebroken
  (Nood-orde-van-dienst 02)
  Download of bekijk dit bestand (PDF, opent in nieuw scherm)