Beroepingswerk van start

Beroepingswerk van start
Op maandag 7 januari 2019 hebben de drie voorzitters van de kerkenraden tijdens een bijeenkomst in Overweide de commissie geïnstalleerd die op zoek gaat naar een predikant die voldoet aan de profielschets van de drie samenwerkende gemeenten. Het streven is dat de nieuwe predikant in november aan de gemeenten gepresenteerd is.

De leden van de beroepingscommissie zijn (op de foto, van links naar rechts): Rianne Hak, Anne van Laar, Alexander van der Pol, Anneli Langbroek (voorzitter), consulent Ds. Jan Waagmeester, Inge Wezel, Jan Rochat, Eline Scheffer, Gert van der Weerd, Kees van der Horst (secretaris) en (niet op de foto) consulent Ds. Wouter Koelewijn.
 
"Wij zijn blij en dankbaar dat deze mensen gehoor hebben gegeven aan de roep om in deze zoektocht een taak te vervullen. Wij wensen hen allen een goede en vruchtbare samenwerking en een mooie tijd toe en bidden hen wijsheid en Gods Zegen toe", aldus de voorzitters van kerkenraden.

De beroepingscommissie wordt bijgestaan door onze twee consulenten Ds. Wouter Koelewijn en Ds. Jan Waagmeester. Het is verder goed om te vermelden dat de leden van de commissie een geheimhoudingsplicht hebben tijdens en na het proces. Waar mogelijk zal de commissie  de gemeenteleden op de hoogte houden van de vorderingen in haar werk en zij hoopt een unaniem gedragen voordracht voor het beroepen van een predikant aan de kerkenraden en de gemeenten te kunnen doen.

Gemeenteleden mogen namen van mogelijk geschikte predikanten noemen bij de secretaris van de commissie: Kees van der Horst.
terug