Basiscatechese start binnenkort

Illustratie: Peakpx
Basiscatechese start binnenkort

Kinderen in de groepen 5 t/m 8, zijn (weer) van harte welkom op de basiscatechese. Deze keer zijn er drie bijeenkomsten vóór de voorjaarsvakantie en een in mei. Dinsdag 30 jan, 6 en 13 feb. van 16:15-17:00 uur in Overweide (de zijzaal van de Hervormde kerk in Renkum).

Avondmaal
De bijeenkomst in mei wordt bewust vlak voor een zondag georganiseerd waarop de Maaltijd van de Heer / het Avondmaal wordt gevierd. Ouders en kinderen kunnen zich daarop samen voorbereiden. Hierover volgt later meer informatie. Voor de samenstelling van de groepen en het benodigde materiaal is het fijn om te weten op wie we kunnen rekenen.

Graag je reactie voor 27 januari naar ds. Van Veen of ds. Van Lingen. 
  • e-mail: Ds. Arrie van Veen tel. 0317-35 76 84
  • e-mail: Ds. Leendert Jan van Lingen tel. 06-38 10 17 01
We hopen jullie kinderen te ontmoeten op de basiscatechese!
terug