woensdag 23 september 2020

Gemeenteavond

Locatie: 
 Gelijktijdig in Overweide, De Spreng en Rehoboth
Tijdstip: 
 20.00 uur

Afgelopen jaren zijn er verschillende gemeenteavonden georganiseerd om je bij te praten en te horen over de stappen die gezet werden om tot een fusie te kunnen komen. Nu is het tijd voor de laatste stap. Alle gemeenteleden zijn uitgenodigd voor een gemeenteavond op 23 september aanstaande om hun mening/zienswijze te delen.

Tijdens de avond wordt ingegaan op de handelingen die nog gedaan moeten worden voor een fusie op 1 januari 2021, de nieuwe plaatselijke regeling en het beleidsplan van de fusiegemeente. U wordt tevens geïnformeerd over de stand van zaken rondom de gebouwen. De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum bespreekt tevens haar jaarverslag over 2019.

Locaties en aanmelding
Door alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus moet je je van te voren aanmelden en wordt de avond tegelijkertijd op drie verschillende locaties georganiseerd:

  • Overweide voor de Hervormde Gemeente Renkum
  • De Spreng voor de Gereformeerde Kerk Renkum – Heelsum
  • Rehoboth voor de Hervormde Gemeente Heelsum – Kievitsdel.
Alle gemeenteleden zijn/worden per brief uitgenodigd. In deze brief lees je hoe je je kunt aanmelden.

Mocht op basis van de aanmeldingen blijken dat er onvoldoende ruimte is in de zaal, dan wordt de gemeenteavond gehouden in de kerkzaal van de betreffende gemeente.
  • Het beleidsplan en de nieuwe plaatselijke regeling kun je downloaden (PDF) op de pagina publicaties.

terug