Afkondiging van overlijden Afkondiging van overlijden

Gebruiken in de drie verschillende kerken

Kerk aan de Kerkstraat: gedachteniskaars - afkondiging – condoleancekaart
Kerk op de heuvel: gedachteniskaars – afkondiging – condoleancekaart
Kerk aan de Utrechtseweg: gedachteniskaars - afkondiging – steen met naam van de overledene – condoleancekaart

De gang van zaken tijdens de dienst is als volgt:

Kijk voor de dienst of de kaars(en) gereed staat/staan en of (indien van toepassing) de ste(e)n(en) klaarliggen. Vraag dit zo nodig na bij de koster. Zorg ook dat de condoleancekaart klaar ligt om na de dienst te ondertekenen.

De afkondiging van overlijden wordt gedaan vóór de gebeden.
 1. De predikant nodigt de gemeente uit te gaan staan i.v.m. een afkondiging van overlijden.
 2. De (wijk)ouderling steekt met een aansteekkaarsje vanaf de Paaskaars de gedachteniskaars aan.
 3. De predikant doet de afkondiging die wordt gevolgd door de tekst: ‘Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer’. Hierna volgt een korte stilte.
 4. De predikant kondigt het te zingen lied aan. (lied eventueel afstemmen met familie).

   ​​​​​Indien er twee afkondigingen van overlijden zijn, worden er twee kaarsen aangestoken, na het noemen van ieders naam. Overleg met de predikant of er één of twee liederen worden gezonden.
   
 5. De ouderling blijft staan tot het lied is gezongen.

  Als in de kerk aan de Utrechtseweg een afkondiging plaatsvindt dan brengt de ouderling van dienst, eventueel met iemand van de familie, de steen en de gedachteniskaars naar de gedachtenishoek. Dit gebeurt onder het zingen van het lied na de afkondiging. De kaars blijft in de gedachtenishoek branden tot na de dienst.

  Is er geen afkondiging in de kerk aan de Utrechtseweg dan zorgt de coördinator pastoraat dat de steen daar vóór de eerstvolgende dienst in de gedachtenishoek ligt.

  Op de steen komen de doopnaam/namen, de achternaam/namen en de sterfdatum met een kruisje ervoor. 
  De coördinator pastoraat van de kerk aan de Utrechtseweg draagt zorg voor het schrijven van de steen.

   
 6. Na het zingen van het lied gaat de gemeente weer zitten en beginnen de voorbeden, waarbij gedacht wordt aan de nabestaanden.
 7. Na de dienst nodigt de predikant de gemeenteleden uit om de condoleancekaart te tekenen
 8. De coördinator pastoraat van de kerk aan de Utrechtseweg draagt zorg dat er een condoleancekaart in de dienst/diensten aanwezig is.
 9. (Wijk)ouderling zorgt dat de condoleancekaart bij de wijkouderling of bij de familie komt* (de kaart moet z.s.m. naar de familie)
* Aandachtspunt voor de wijkouderlingen: is er een afkondiging van overlijden uit jouw wijk, neem dan zelf de kaart mee om weg te brengen.

Coördinator Pastoraat
kerk aan de Utrechtseweg
Diny Kosters-Rosbach
terug