Afkondiging van overlijden Afkondiging van overlijden
De gang van zaken tijdens de dienst is als volgt:

Kijk voor de dienst of de kaars(en) gereed staat/staan en of de en de ste(e)n(en) klaarliggen. Vraag dit zo nodig na bij de koster. Zorg ook dat de condoleancekaart klaar ligt om na de dienst te ondertekenen.
  1. De predikant nodigt de gemeente uit te gaan staan. De predikant kondigt de naam en leeftijd en adres van de overledene af.
  2. De (wijk)ouderling steekt met een aansteekkaarsje vanaf de Paaskaars de gedachteniskaars aan.
  3. De predikant vervolgt de afkondiging met waar en wanneer de begrafenis/crematie/condoleren is en kondigt het te zingen lied aan. De ouderling blijft staan tot het lied is gezongen. Indien er twee afkondigingen van overlijden zijn, worden er twee kaarsen aangestoken, na het noemen van ieders naam. Overleg met de predikant of er één of twee liederen worden gezonden.
  4. Tijdens het zingen van het lied brengt de (wijk)ouderling (eventueel samen met de aanwezige familie) de aangestoken gedachteniskaars en de steen met daarop de naam en overlijdensdatum van de overledene naar de gedachtenisplek achter in de kerk.
  5. Na het zingen van het lied gaat de gemeente weer zitten en beginnen de voorbeden, waarbij gedacht wordt aan de nabestaanden.
  6. (Wijk)ouderling zorgt dat de condoleancekaart bij de wijkouderling of bij de familie komt* (de kaart moet z.s.m. naar de familie)
* Aandachtspunt voor de wijkouderlingen: is er een afkondiging van overlijden uit jouw wijk, neem dan zelf de kaart mee om weg te brengen.
terug