Aan de slag Aan de slag

Voor de zomer van 2014 hebben we gekeken of er voldoende draagvlak zou zijn om ons aan te melden als Groene kerk. Het is een logische vervolgstap op en een soort verlengstuk van het feit dat wij al fairtrade kerk zijn. Na goedkeuring van de kerkenraad zijn we het idee verder gaan vormgeven.

We zijn begonnen met het bedenken van een aantal actiepunten en we hebben onze kerk aangemeld bij de website Groenekerken. Dat is het mooie van groene kerk zijn: iedere kerk kan dat op eigen wijze invullen en je kunt meteen van start. Op de website van de Groene kerken kun je actiepunten formuleren, de voortgang bij houden en delen met andere kerken.
terug