Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag

Laatste zondag van
het kerkelijk jaar


Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag. Voor het eerst gedenken we als drie gemeentes samen onze overledenen. We streven ernaar om de verschillende tradities en gebruiken zo goed mogelijk te combineren. Soms moet er een keuze worden gemaakt. Wat voor Hervormd besef nieuw is: in deze dienst zullen niet alleen de overledenen worden herdacht, maar besteden we ook aandacht aan het feit dat er kinderen zijn geboren. We gedenken het nieuwe leven en we gedenken de mensen die we uit handen moesten geven. De dienst zal daarnaast ‘breder’ zijn, doordat we ook aandacht zullen hebben voor alle mensen die wereldwijd met de dood te maken hebben en die lang niet altijd een adres hebben, waar zij, zoals wij, met hun verdriet en vragen terecht kunnen.

De families van de overledenen zijn voor deze dienst uitgenodigd. Bij het noemen van de namen ontsteken zij een kaars aan de paaskaars. 
Daarnaast is er voor een ieder die iemand heeft verloren in de naaste kring van familie en vrienden de gelegenheid om hen te gedenken door het aansteken van een kaarsje.
terug