Namen, vissen en stenen

Namen, vissen en stenen

Laatste zondag van
het kerkelijk jaar


Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In onze kerk noemen we op deze zondag vóór de eerste advent, de namen van de nieuwgeborenen en van de degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden in onze gemeente. We gedenken het nieuwe leven, we gedenken de mensen die we uit handen moesten geven.

“Stil word ik in mezelf.
Jou wil ik voelen in mij.
Ik hoor nauwelijks
het geschuifel van de voeten.
mensen zijn gekomen 
van verschillende kanten.
verbonden met jou waren ze.”

Met deze regels van Marinus van den Berg opent het gedicht dat we zondag zullen lezen. Het sluit aan op thema van de dienst: Troost. Troost die we elkaar kunnen geven.

De families van de overledenen zijn voor deze dienst uitgenodigd. Bij het noemen van de namen ontsteken zij een kaars aan de paaskaars. Voor de nieuwgeborenen wordt gedurende het kerkelijk jaar een visje met hun naam neegelegd bij de afkondiging van hun geboorte. Voor de overledenen is dat een  steen met hun naam. De stenen en het visje worden op deze zondag aan de familie meegegeven.

Daarnaast is er voor een ieder die iemand heeft verloren in de naaste kring van familie en vrienden de gelegenheid om hen te gedenken door het aansteken van een kaarsje.

Meer informatie over de dienst op zondag 26 november.
terug