“HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru” “HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru”
Op de startzondag 29 september 2019 maken we een begin met de nieuwe actie: “HEEL DE KERK BAKT voor...Mattru” We hopen hiermee voldoende in te zamelen om het werk van de psychosociale afdeling en het werk voor de kinderen met een beperking dit jaar weer te ondersteunen. Het geld voor de motorbike is inmiddels bijna bij elkaar gespaard. Het werk voor de kinderen gaat heel goed. Er is een officiële stichting opgericht, die nu goed draait.

Een paar verhalen, die Heleen Yoder met ons wil delen: 
De jongen op de foto is Ansumana. Sylvanus (de sociaal werker) gaat elke week bij hem op bezoek. We hebben ontdekt dat hij leuk kan schilderen.
Met een speciale sippy-cup kan hij nu ook zelf drinken. Hij is vaak alleen thuis omdat zijn beide ouders moeten werken en is dan zó blij als Sylvanus langskomt. 

Toen Sylvanus onlangs op bezoek was bij Swaray, een jongetje met autisme, vroegen mensen of hij niet bang was zelf een kind met een beperking te krijgen, omdat hij zich aan liet raken door Swaray. Dit gaf hem een kans om uit te leggen dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. We zien regelmatig dat onze bezoeken aan de kinderen bijdragen aan een verandering in de mensen om hen heen.

 
terug