Gedetailleerde taakbeschrijving van ouderling en diaken tijdens de zondagse eredienst Gedetailleerde taakbeschrijving van ouderling en diaken tijdens de zondagse eredienst

Taken eerste ouderling

De dag voor de dienst
 • Je ontvangt de mededelingen/afkondigingen van de scriba of van een vervanger. Uiterlijk om 12.00 uur op de zaterdag voorafgaande aan de dienst. Pas de formulering en zinsbouw van de tekst zelf aan als dat het voorlezen voor jou gemakkelijker maakt.
's Ochtends voor de dienst in de consistorie
 • Je neemt de mededelingen samen met de predikant door en verwerkt de eventuele actuele wijzigingen of aanvullingen.
 • Spreek op tijd het consistoriegebed uit. Hierin vraag je om steun voor de predikant, de leiding van de kindernevendienst, alle anderen die een taak hebben en een goed verloop van de eredienst. De lector en de koster zijn ook bij het consistoriegebed aanwezig.
 • Ga op tijd voor bij het betreden van de kerkzaal; de koster geeft een signaal aan de organist.
In de kerkzaal
 • Ga achter de tafel staan en gebruik de revers-microfoon die onder de tafel hangt.
 • Heet de gemeente welkom en lees de mededelingen voor.
 • Kondig het aanvangslied aan.
 • Je geeft de predikant een handdruk op het podium (vanwege de zichtbaarheid). Dit gaat meestal zonder woorden, maar je mag de predikant bijvoorbeeld wel ‘een gezegende dienst’ wensen.
Na afloop van de dienst
 • Na afloop van de dienst geef je de predikant weer een handdruk en gaat de predikant voor door het middenpad naar de hoofduitgang (het voorportaal van de kerk) waar de kerkgangers de hand wordt gegeven. Vanuit de kerk gezien staat daarbij eerst de predikant, daarna de ouderling. De ouderling staat hierbij bij voorkeur voor de witte streep op de stoep en waarschuwt in ieder geval de ouderen voor het afstapje.


Taken tweede ouderling

Als je op het rooster staat als 2e ouderling, vertegenwoordig je onze kerk in de gezamenlijke kerkdient in een van de andere kerkgebouwen.


Taken diakenen

De meeste kerkdiensten (ochtend-, middag- of avonddienst) kennen een collecte (behalve op Goede Vrijdag en de tijdens de paaswake). De collecte vindt plaats in de dienst, behalve bij vespers, daar staat een mandje bij de uitgang (het liturgisch karakter van een vesper is zodanig, dat er geen collecte in past.)
 • Onder het zingen van het intochtslied breng je het gebedenboek (voorbedenboek) vanuit het voorportaal in de kerk en overhandigt dit aan de voorganger.
 • Na de uitleg/verkondiging wordt een lied gezongen of is er orgenspel. Tijdens het lied/orgelspel haalt een van de diakenen de kinderen van de nevendienst op.
 • De diakenen verzorgen de collecte
 • Leeg elke week de busjes van het bloemenfonds geleegd
 • Een van de diakenen beschikt over de sleutel van de kluis. Hij of zij geeft de sleutel persoonlijk af aan de diaken die de volgende keer dienst heeft.
 • Neem bij twijfel contact op met de voozitter van het college van diakenen.
 
terug