Zondag 1 maart 40DAGENTIJDCollecte (Voorjaarszending) Zondag 1 maart 40DAGENTIJDCollecte (Voorjaarszending)

Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen 
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage aan de collecte!  De ZWO-Commissie
 
terug