Welkom & nieuws Welkom & nieuws

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.
Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2021 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.

 

lees meer »
 
Fusie officieel per 1 januari 2021

Fusie officieel per 1 januari 2021

Na vele jaren van gesprekken waarin wij als drie gemeenten nader tot elkaar zijn gekomen en steeds meer samen kerk werden, hebben de drie kerkenraden op 12 oktober jl. unaniem het voorgenomen besluit tot fusie genomen en is het besluit ter goedkeuring aan de classis gezonden. De drie moderamina zijn gemachtigd om te zorgen dat de daadwerkelijke fusie per 1 januari 2021 een feit is. Vanaf die datum gaan de huidige drie gemeenten op weg onder de naam Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum.

De plaatselijke regeling en het beleidsplan lees je op de pagina publicaties.
 
Ds. Joke Quik voorgedragen als nieuwe predikant Ds. Joke Quik voorgedragen als nieuwe predikant
De drie kerkenraden hebben unaniem de voordracht van de beroepingscommissie overgenomen en zijn verheugd dat zij ds. Joke Quik-Verweij uit Brummen mogen voorstellen als nieuwe predikant. Samen met ds. Wouter Koelewijn zal zij het voorgangerschap binnen de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum vorm en inhoud gaan geven. Én samen met de gemeenteleden als het aan haar ligt. "Want alleen samen kunnen we gemeente zijn," citeert zij Paulus* in een brief waarin zij zich nader voorstelt aan onze gemeenten. De planning is dat ds. Quik start in februari 2021, nadat de gemeenteleden zijn gehoord en zij het beroep officieel heeft aanvaard.

*(1 Korinthe 12 vers 12)
lees meer »
 
Informatie over de kerkdiensten Informatie over de kerkdiensten
We willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om de kerkdiensten bij te wonen. Daarom vinden de diensten plaats in de kerk aan de Kerkstraat in Renkum. Dit gebouw heeft de grootste kerkzaal. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om samenkomsten verantwoord te kunnen organiseren en coronabesmettingen te voorkomen.  

De belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Vanaf 5 oktober is er per dienst plaats voor maximaal 30 kerkgangers.
  • Volg altijd de aanwijzingen van aanwezige coördinatoren
  • Vooraf aanmelden is verplicht. Bekijk de aanmeldmogelijkheden.
  • Samenzang is nog niet mogelijk
  • Kom niet naar de kerk als je klachten hebt (verkouden, hoesten, koorts) en houd je aan de algemene corona-richtlijnen
Ondanks de beperkingen zijn wij bijzonder blij dat we onze kerk weer kunnen openen voor diensten. Met inachtneming van de maatregelen is iedereen, jong en oud(er), van harte welkom!
Klik op lees meer voor een volledig overzicht van alle maatregelen en het verloop van de kerkdiensten. 
lees meer »
 
Een toekomst voor kinderen in Lwengo

Een toekomst voor kinderen in Lwengo

Collecte zondag 1 november

Lwengo Kids Foundation

Ieder kind, ongeacht  afkomst, heeft recht heeft op educatie in de breedste zin van het woord om uitzicht op een goede toekomst te vergroten. Dit komt ten goede van het kind, het gezin, de omgeving en uiteindelijk het land waar het kind opgroeit.

Eén van de armste streken van Uganda is Lwengo, een gebied waar aids en hivbesmetting zijn sporen hebben nagelaten. Daar spoort de Lwengo Kids Foundation kinderen op die geen uitzicht hebben op onderwijs en goede zorg. en biedt hen de mogelijkheid om naar school te gaan om zo een betere toekomst te kunnen opbouwen waarin ze kunnen voorzien in hun levensonderhoud. We zullen alles in het werk stellen om een eenmaal gesponsord kind te begeleiden tot hij/zij op eigen benen kan staan. Uw gift is van harte welkom.

  • Wilt u ook helpen? Laat zondag uw bijdrage achter in een van de schalen bij de uitgangen van de kerk
  • U kunt uw gift ook overmaken aan onze diaconie met de vermelding 'Lwengo Kids 1 november'.


 
 
Moment voor jou!

Moment voor jou!

Bijbel basics zondag 1 november

Elisa en Naäman


Je bent welkom in de kerk. Kom jij ook?

Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over de profeet Elisa. Elisa isde opvolger van Elia als belangrijkste profeet van het noordelijke rijk Israël. Net als Elia roept hij de mensen op om alleen God te dienen en doet hij verschillende wonderen. Op deze zondag staat 2 Koningen 5:1-3, 9-20a centraal: Naäman, de legerleider van de koning van Aram, gaat naar de profeet Elisa om van zijn huidziekte te worden genezen.
  • Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Naäman die weer helemaal beter wordt. Voor de
  • kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Naäman die vanaf nu de God van Israël wil dienen.
  • Lees- en werkbladen voor thuis vind je op de website van Bijbel basics
lees meer »
 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website
De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
lees meer »
 
Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij uit Brummen ondersteunt de kerk aan de Utrechtseweg en waar nodig ook de anderen twee gemeenten sinds 1 oktober tijdelijk bij pastoraal- en kringwerk. Zij doet dit voorlopig voor een dag in de week.