Welkom in onze online-kerkdiensten! Welkom in onze online-kerkdiensten!


Ook in deze tijd willen het 'samen-kerk-zijn' voortzetten. De kerkenraden hebben met elkaar gezocht naar een manier van vieren om als gemeenten in Renkum en Heelsum met elkaar verbonden te blijven.

Met ingang van zondag 19 april blijven we korte meditatieve vieringen verzorgen vanuit het Kerkje op de Heuvel: mét (orgel)muziek, zang, een kindermoment, lezingen, gebeden en een verkondiging. Aan elke dienst werken verschillende gemeenteleden mee.

Bekijk en/of beluister de diensten


Klik op lees meer voor de geplande uitzendingen 
 
lees meer »
 
Blijf geven voor medemensen

Blijf geven voor medemensen

Collectes in mei in teken van strijd tegen corona

Graag willen we, ook nu de kerkdiensten niet doorgaan, uw steun vragen voor onze medemensen ver weg en dichtbij. Verschillende doelen hebben een financiële bijdrage hard nodig.

In de maand mei is er één collectedoel: de wereldwijde strijd tegen corona. Het coronavirus grijpt wereldwijd nog steeds om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Een dag niet gewerkt betekent een dag geen inkomen en dus geen eten. Honger en dood dreigen op allerlei plekken.  De gevolgen van de corona-pandemie raken juist de armsten van deze wereld het hardst. Laten we de handen ineenslaan. Samen zijn we de kerk in actie: wij geloven in delen.

Wilt u ook helpen? Maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Wereldwijd strijden tegen corona' of doneer online. U kunt uw gift ook overmaken aan onze diaconie met de vermelding 'Wereldwijd strijden tegen corona'. 

 
lees meer »
 
Moment voor jou!

Moment voor jou!

Bijbel basics zondag 7 juni

De schat in de akker en de kostbare parel

Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het eerste voorbeeld: de man die een schat in de grond vindt. Voor de kinderen van 8-12 jaar gaat het over een koopman die op zoek is naar mooie parels en alles overheeft voor een heel bijzondere parel.
  • Lees- en werkbladen voor thuis vind je op de website van Bijbel basics
lees meer »
 
Maatregelen in verband met het Coronavirus

Maatregelen in verband met het Coronavirus
Het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland adviseren om bijeenkomsten, waar grotere groepen mensen samenkomen, voorlopig af te gelasten. De gezamenlijke kerkenraden van de Protestantse Gemeenten in Renkum en Heelsum hebben over dit advies gesproken. “Mede gezien de tijd waarin we zitten, valt het ons hard, maar we hebben toch besloten om dit advies over te nemen,” schrijven de voorzitters van onze drie kerkenraden in een brief aan alle gemeenteleden. Concreet betekent dit dat er in ieder geval tot eind april 2020 GEEN kerkdiensten plaatsvinden.

Verlies elkaar niet uit het oog
De kerkenraden vragen uw begrip voor deze situatie. De voorzitters: “Laten we, in deze onrustige tijden, elkaar niet uit het oog verliezen en proberen om te zien naar hen die het moeilijk hebben door deze maatregelen en omstandigheden. Wij wensen u Gods zegen toe!”

Klik op 'Lees meer' voor de overige maatregelen die zijn genomen >
 
lees meer »
 
WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.
Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.

 

lees meer »
 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website
De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
lees meer »
 
Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij uit Brummen ondersteunt de kerk aan de Utrechtseweg en waar nodig ook de anderen twee gemeenten sinds 1 oktober tijdelijk bij pastoraal- en kringwerk. Zij doet dit voorlopig voor een dag in de week.
 
Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e) Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)
In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden. Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum. In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten.
lees meer »