WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.

Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.Totdat de fusie een feit is, gebruiken we in onze gezamenlijke communicatie een tijdelijk beeldmerk met de drie huidige torenspitsen 'in het groen'. 

 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website
De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Lees ook onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.
 
De Bijbel in 200 verhalen

De Bijbel in 200 verhalen

Thema kindernevendienst
zondag 15 december, tweede Advent:
David

Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat 'ster' David centraal (2 Samuel 7: 8-11, 17-19.) David is verbaasd dat God hem als koning heeft uitgekozen, ook al komt hij niet uit een belangrijke familie. God belooft hem dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen.

Advents- en Kerstproject
Onze kerken hebben dit jaar gekozen voor het kerstproject van Bijbelbasics: ‘Volg de ster!’ Het eerste deel van Mattheüs geeft het overzicht van de voorouders van Jezus, waaruit blijkt dat Jezus helemaal bij Israël hoort. Op de zondagen van Advent lezen we over vier personen die in de lijst voorkomen: Juda, Obed, David en Josia. Zij krijgen extra aandacht, omdat hun verhalen al iets laten zien over wie Jezus is en wat Hij gaat doen. Op Eerste Kerstdag staat uiteraard de geboorte van Jezus centraal en we sluiten het project af op 5 januari 2020 met het verhaal van de wijze mannen. Zondag 29 december staat los van het project. Het gaat dan over Psalm 8, dat overigens wèl over sterren gaat. De projectverbeelding is een sterrenslinger met heel veel kleine sterren en een paar grote sterren. Er is ook een projectlied met voor elke zondag een couplet.
 
lees meer ┬╗
 
Veilig en gezien opgroeien

Veilig en gezien opgroeien
Collecte zondag 15 december
Jeugddorp De Glind

Jeugddorp De Glind is een gewoon, klein, open en groen dorpje tussen Barneveld en Amersfoort. Er wonen circa 700 mensen. Bijzonder is dat achter 25 van de 140 voordeuren een gezinshuis zit. Daar vinden ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een thuis.

In De Glind kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar school, een leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen.

Er bij horen en meedoen
Het unieke aan Jeugddorp De Glind is dat het echte leven zich op maat in een kleinschalige en veilige dorpse context afspeelt. En niet zomaar een dorp, maar een dorp met decennialange ervaring met en gedegen kennis over jeugdigen met complexe ontwikkelvragen. Dit zorgt ervoor dat jeugdigen in De Glind optimaal kunnen leren in, van en over het echte leven. In het Jeugddorp maken jeugdigen deel uit van de dorpsgemeenschap. In De Glind ben je niet het enige kind dat niet bij zijn eigen ouders woont, of zich ‘anders’ gedraagt. Je wordt er herkend en erkend. Je hoort erbij en je doet mee. Uw gift is van harte welkom.
 
Kanskaart: laat geen geld liggen

Kanskaart: laat geen geld liggen
Met de Kanskaart willen wij mensen, die het financieel moeilijk hebben, helpen om de armoede te lijf te gaan. Op deze kanskaart vindt u een overzicht van de belangrijkste regelingen voor extra ondersteuning. Omdat er weer veel is veranderd op dit gebied, is van de kaart in het najaar van 2019 een nieuwe versie gemaakt. De Kanskaart is een initiatief van de Diakonale werkgroep Renkum-Heelsum.

Download de Kanskaart (PDF) of vraag 'm aan bij de diakonale werkgroep
 
Huiskamer voor dak- en thuislozen

Huiskamer voor dak- en thuislozen
Collecte zondag 8 december
Stichting Kruispunt Arnhem

Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Kruispunt. Er is inloop met koffie van 10:00 tot 13:00 uur en van 16.30 tot 19:00 uur. Tijdens de middaginloop wordt er een maaltijd voor maximaal 35 mensen geserveerd. Op zondag is Kruispunt gesloten. Meestal zit de zaal vol. Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een goed gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks. Kruispunt is een rustpunt voor onze bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven. Iedereen is welkom, de drempel om binnen te komen is laag.

Veel bezoekers zijn het vertrouwen in zichzelf, in anderen en/of instanties kwijtgeraakt. Deze mensen zijn meestal volstrekt alleen, hebben schulden, staan onder bewindvoering en hebben geen werk. Zij hebben behoefte aan een beetje structuur en erkenning. Wij geven dat. We proberen samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen voor groei, ondanks de moeilijke omstandigheden.

Het Kruispunt is voor een groot deel afhankelijk van giften. Uw bijdrage is van harte welkom.
 
Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij uit Brummen zal de kerk aan de Utrechtseweg en waar nodig ook de anderen twee gemeenten per 1 oktober tijdelijk ondersteunen bij pastoraal- en kringwerk. Zij doet dit voorlopig voor een dag in de week.
 
Zij volgt daarmee ds. Annette Melzer op die deze taak tot 1 september jl. voor onze gemeenten deed. We zijn dankbaar dat ds. Quik deze taak vanaf nu wil invullen. Ds. Quik is 'vaste' predikant in Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord-Oost. Wij wensen haar een goede tijd in ons midden en verheugen ons op een prettige samenwerking!
 
We gaan weer bladruimen!

We gaan weer bladruimen!

De kerk aan de Utrechtseweg kerk ligt prachtig tussen al die hoge bomen. In herfst levert dat wel wat extra werk op. Tot ongeveer half december wordt er wekelijks gevallen blad geruimd rondom de kerk. Wil je een keer helpen? Graag! De ploeg kan nog steeds nieuwe mensen er bij hebben. Je bent vanaf zaterdag 26 oktober aanstaande welkom van 09.30 tot 11.30 uur. Tegen 10.15 uur houden we pauze. Voor koffie/thee wordt gezorgd. 
Iedere jongen/meisje/vrouw of man is van harte welkom. De kerk heeft een kruiwagen en 4 bladharken, neem anders zelf je eigen kruiwagen en hark mee! 

Opgeven hoeft niet, Warner Mossel ziet je graag komen. Het is weer eens andere manier om buiten van de herfst(kleuren en -geuren) te genieten!

 
Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e) Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)
In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden. Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum. In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten. De eerste prioriteit ligt bij de vorming van deze gemeente, waarbinnen diversiteit bestaat die gerespecteerd wordt en als elkaar verrijkend kan worden beleefd. Dit in nauwe samenwerking met de huidige predikant van de Hervormde gemeente Renkum. De tweede prioriteit is aandacht voor de midden- en jongere generatie. De derde prioriteit ligt bij het vormen van een gemeente die van betekenis is voor de wereld waarin we leven, gericht op geloofsontwikkeling door onderlinge contacten, voeling houdend en waar mogelijk samenwerkend met maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken oktober 2019
De beroepingscommissie heeft het verzoek aan het Mobiliteitsteam van de PKN in Utrecht aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen die zich in onze drie kerken hebben voorgedaan en het profiel van onze gemeenten geactualiseerd. Het mobiliteitsteam heeft een aantal namen van mogelijke kandidaten aan ons doorgegeven. Inmiddels zijn we via internet gaan luisteren naar diensten waarin de genoemde kandidaten zijn voorgegaan. We zullen op basis daarvan een selectie maken van kandidaten die we zullen uitnodigen voor een nadere kennismaking. We hopen op goede reacties.

Profielschetsen

 
Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten

Gezamenlijk
ZWO collectedoel:
Kushe Foundation

Sinds 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën het ZWO project UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. De Stichting Kushe Foundation steunt ons daarbij. Het ziekenhuis werd in de vorige eeuw opgericht door zendelingen in het zuiden van Siërra Leone. Toen in 1991 de oorlog uitbrak werd het ziekenhuis in beslag genomen door de rebellen, die het als hoofdkwartier gebruikten. Hoewel na afloop van de oorlog (2002) de lokale kerk pogingen deed het ziekenhuis weer te laten functioneren, bleef dit erg moeilijk. De komende zes tot acht jaar zullen teams van medisch en technisch personeel uitgezonden worden om het ziekenhuis zowel qua zorg als qua faciliteiten weer op te bouwen. Het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Jonathan en Heleen Yoder (arts en orthopedagoog) maken deel uit van het eerste team dat uitgezonden is voor een periode van twee jaar. In ons gezamenlijke ZWO project willen we twee doelen ondersteunen: Het ziekenhuislaboratorium. Dit is hard toe aan renovatie en modernisering. En de Psychosociale Afdeling. Dit verleent zorg aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en aan kinderen met een beperking.

Doelen 2019
Heleen en Jon Yoder hebben besloten tot 1 december 2019 te blijven in Mattru, dus wij blijven ook dit jaar het project steunen. Streefbedrag:
  • 1200 euro voor de Psychosociale Unit.
  • 1000 euro voor een motor en een helm voor een medewerker om huisbezoeken bij de kinderen met een beperking te kunnen doen.
Kushe betekent 'Bedankt'. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? Hartelijk dank!
lees meer ┬╗
 
Groene kerk

Groene kerk
Kijk voor meer informatie over wat de kerk doet voor het milieu op de pagina van 'Groene Kerk'.
 
Onze kerk fraai belicht

Onze kerk fraai belicht
Fotografe Diana Nieuwold uit Hoogeveen heeft onlangs een mooie fotoreportage geschoten in onze kerk en gepubliceerd op haar website Kerkfotografie.nl. Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Je vindt op de site een overzicht van ruim tweehonderd kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn. Op de website lezen we: "Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. Met dit project hoopt zij dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken." Op YouTube is een reportage van RTV Drenthe te zien waarop Nieuwold haar 200ste kerk in beeld brengt en vertelt wat haar inspireert.

Copyright foto: Kerkfotografie.nl