WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.


 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website

De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Lees ook onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.

 
Markten bij de kerken Markten bij de kerken


Zaterdag 8 september is de Herfstmarkt aan de Utrechtseweg. Spullen voor deze markt kunnen elke zaterdag in augustus van 10.00 tot 12.00 uur ingeleverd worden bij de kerk.

Elke laatste zaterdag van de maand is er een snuffelmarkt in en rond de Vosheuvel aan de Koninginnelaan van 10.00 t/m 15.00 uur. Spullen voor deze markt kunnen elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur ingeleverd worden.
 

 
Niemand aan de zijlijn

Niemand aan de zijlijn


Collecte zondag 30 september
De Busehoek in Renkum

De Busehoek is een gezinsvervangende woonvorm ​voor 13 bewoners met een verstandelijke beperking. Naast de appartementen voor de bewoners beschikt de Busehoek over twee grote woonkamers met keukens waarin gezamenlijk wordt gegeten en activiteiten zowel individueel als met elkaar plaatsvinden. De Busehoek kwam in 2008 tot stand als een initiatief van ouders van de bewoners.

De missie van de Busehoek is ‘Niemand aan de zijlijn’. Of je nu een beperking hebt of niet: wie niet deelneemt aan de maatschappij vereenzaamt. Met andere woorden participatie in de samenleving levert een belangrijke bijdrage aan het levensgeluk van onze bewoners en omgeving. Nog afgezien van de positieve effecten die het heeft op het welbevinden van de mens. De Busehoek is gedeeltelijk afhankelijk van subsidies en fondsen. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 
Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten


Gezamenlijk
ZWO collectedoel:
Kushe Foundation

Met ingang van 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën het ZWO project UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. De Stichting Kushe Foundation steunt ons daarbij. Het ziekenhuis werd in de vorige eeuw opgericht door zendelingen in het zuiden van Siërra Leone. Toen in 1991 de oorlog uitbrak werd het ziekenhuis in beslag genomen door de rebellen, die het als hoofdkwartier gebruikten. Hoewel na afloop van de oorlog (2002) de lokale kerk pogingen deed het ziekenhuis weer te laten functioneren, bleef dit erg moeilijk. De komende zes tot acht jaar zullen teams van medisch en technisch personeel uitgezonden worden om het ziekenhuis zowel qua zorg als qua faciliteiten weer op te bouwen. Het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Jonathan en Heleen Yoder (arts en orthopedagoog) maken deel uit van het eerste team dat uitgezonden is voor een periode van twee jaar. In ons gezamenlijke ZWO project willen we twee doelen ondersteunen: Het ziekenhuislaboratorium. Dit is hard toe aan renovatie en modernisering. En de Psychosociale Afdeling. Dit verleent zorg aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en aan kinderen met een beperking.

Ons doel in Renkum-Heelsum voor 2018: 2.000 euro om het laboratorium te renoveren. Verder 1.200 euro voor psychosociale hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en kinderen met een beperking in hun familie. De financiële afwikkeling loopt via de Stichting Kushe Foundation, zij zorgen ervoor dat elke 3 maanden onze giften één op één naar het project in Sierra Leone worden overgemaakt.

Kushe betekent 'Bedankt'. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 
Bloemetjes voor bijtjes!

Bloemetjes voor bijtjes!

Kijk voor meer informatie over de milieutip van de maand op de pagina van 'Groene Kerk'.

 
Onze kerk fraai belicht

Onze kerk fraai belicht

Fotografe Diana Nieuwold uit Hoogeveen heeft onlangs een mooie fotoreportage geschoten in onze kerk en gepubliceerd op haar website Kerkfotografie.nl. Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Je vindt op de site een overzicht van ruim tweehonderd kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn. Op de website lezen we: "Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. Met dit project hoopt zij dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken." Op YouTube is een reportage van RTV Drenthe te zien waarop Nieuwold haar 200ste kerk in beeld brengt en vertelt wat haar inspireert.

Copyright foto: Kerkfotografie.nl