WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.


 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website

De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Lees ook onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.

 
De Bijbel in 200 verhalen

Voorbeeld van een poster uit het programma Bijbel Basics
De Bijbel in 200 verhalen

 


Gezamenlijke kindernevendiensten werken met nieuwe methode Bijbel Basics vanaf janauri 2019
Nu onze kerken steeds meer samenwerken en er elke week maximaal twee kerken open zijn, bundelen de kindernevendiensten hun krachten en gaan hetzelfde programma draaien. Er is vanaf januari ook twee keer per maand (de 1e en de 3e zondag) een nevendienst voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

Als methode is gekozen voor Bijbel Basics van het Nederlands Bijblegenootschap. Het programma biedt elke week een verhaal aan en behandelt de De Bijbel in 200 verhalen. De methode stelt zowel de Bijbel als het kind centraal. Bijbel Basics blijft dicht bij de bijbelverhalen, en biedt extra informatie aan bij de verhalen en bij de tijd en omgeving van de Bijbel. Zo kunnen de verhalen zelf tot de kinderen spreken. Niet alleen de meest bekende verhalen over Abraham, Jozef en Jezus, maar ook teksten uit de Psalmen, Prediker en de brieven van Paulus. Leren de kinderen de Bijbel in zijn hele breedte en schoonheid kennen.

lees meer »
 
Meer contact met én tussen migrantenkerken

Meer contact met én tussen migrantenkerken

Collecte zondag 20 januari
Werelddiaconaat, Kerk in Actie


Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen ze contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten ze leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

 
Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten


Gezamenlijk
ZWO collectedoel:
Kushe Foundation

Met ingang van 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën het ZWO project UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. De Stichting Kushe Foundation steunt ons daarbij. Het ziekenhuis werd in de vorige eeuw opgericht door zendelingen in het zuiden van Siërra Leone. Toen in 1991 de oorlog uitbrak werd het ziekenhuis in beslag genomen door de rebellen, die het als hoofdkwartier gebruikten. Hoewel na afloop van de oorlog (2002) de lokale kerk pogingen deed het ziekenhuis weer te laten functioneren, bleef dit erg moeilijk. De komende zes tot acht jaar zullen teams van medisch en technisch personeel uitgezonden worden om het ziekenhuis zowel qua zorg als qua faciliteiten weer op te bouwen. Het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Jonathan en Heleen Yoder (arts en orthopedagoog) maken deel uit van het eerste team dat uitgezonden is voor een periode van twee jaar. In ons gezamenlijke ZWO project willen we twee doelen ondersteunen: Het ziekenhuislaboratorium. Dit is hard toe aan renovatie en modernisering. En de Psychosociale Afdeling. Dit verleent zorg aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en aan kinderen met een beperking.

Doel 2018
Ons doel in Renkum-Heelsum voor 2018: 2.000 euro om het laboratorium te renoveren. Verder 1.200 euro voor psychosociale hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en kinderen met een beperking in hun familie. Dit doel is inmiddel ruimschoots gehaald. Alleen al in onze kerk zijn de volgende bedragen bijeengebracht:

De Herfstmarkt op 11 september 2018 heeft ca. 4.000,00 euro opgebracht voor het gezamenlijke ZWO project Stichting Kushe Foundation. De overige opbrengsten in onze kerk waren: 544,35 euro op 4 februari, 144,35 euro op 22 april en 293,35 euro op 3 juni. Dat brengt de opbrengst uit onze kerk op een totaal van 4.982,05 euro (en 2018 is nog niet voorbij) Het totaal bedrag zal door de diaconie worden aangevuld tot €5000,00. Een prachtig resultaat.

De financiële afwikkeling loopt via de Stichting Kushe Foundation, zij zorgen ervoor dat elke 3 maanden onze giften één op één naar het project in Sierra Leone worden overgemaakt.

Kushe betekent 'Bedankt'. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 
Bloemetjes voor bijtjes!

Bloemetjes voor bijtjes!

Kijk voor meer informatie over de milieutip van de maand op de pagina van 'Groene Kerk'.

 
Onze kerk fraai belicht

Onze kerk fraai belicht

Fotografe Diana Nieuwold uit Hoogeveen heeft onlangs een mooie fotoreportage geschoten in onze kerk en gepubliceerd op haar website Kerkfotografie.nl. Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Je vindt op de site een overzicht van ruim tweehonderd kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn. Op de website lezen we: "Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. Met dit project hoopt zij dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken." Op YouTube is een reportage van RTV Drenthe te zien waarop Nieuwold haar 200ste kerk in beeld brengt en vertelt wat haar inspireert.

Copyright foto: Kerkfotografie.nl