Welkom in onze online-kerkdiensten! Welkom in onze online-kerkdiensten!


Ook in deze tijd willen het 'samen-kerk-zijn' voortzetten. De kerkenraden hebben met elkaar gezocht naar een manier van vieren om als gemeenten in Renkum en Heelsum met elkaar verbonden te blijven.

Samen op weg naar Pasen

Vanaf Palmzondag nemen we je graag mee door de Stille week naar Pasen. Ds. Wouter Koelewijn verzorgt op deze dagen een korte meditatieve viering vanuit het Kerkje op de Heuvel: mét (orgel)muziek, zang, een kindermoment, lezingen, gebeden en een verkondiging. Aan elke dienst werken verschillende gemeenteleden mee. Het overkoepelende thema voor de diensten is: ‘Te volbrengen deze laatste dingen.’

Bekijk en/of beluister de diensten

De diensten worden uitgezonden Op het YouTubekanaal PKN Renkum en Heelsum. daarnaast zijn de diensten te beluisteren via Kerkomroep.nl en de kerkwebradio.

Klik op lees meer voor de geplande uitzendingen 
 
lees meer »
 
Geef ook nu voor medemensen in nood

Geef ook nu voor medemensen in nood

Collectes in de paastijd

Graag willen we, ook nu de kerkdiensten niet doorgaan, uw steun vragen voor onze medemensen in nood. Verschillende doelen hebben een financiële bijdrage hard nodig.
U kunt uw gift overmaken naar één van de rekeningnummers van de diaconie onder vermelding van het doel waaraan u wilt geven. Klik op 'lees meer' voor een overzicht van de doelen.
 
lees meer »
 
Maatregelen in verband met het Coronavirus

Maatregelen in verband met het Coronavirus
Het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland adviseren om bijeenkomsten, waar grotere groepen mensen samenkomen, voorlopig af te gelasten. De gezamenlijke kerkenraden van de Protestantse Gemeenten in Renkum en Heelsum hebben over dit advies gesproken. “Mede gezien de tijd waarin we zitten, valt het ons hard, maar we hebben toch besloten om dit advies over te nemen,” schrijven de voorzitters van onze drie kerkenraden in een brief aan alle gemeenteleden. Concreet betekent dit dat er in ieder geval tot eind april 2020 GEEN kerkdiensten plaatsvinden.

Verlies elkaar niet uit het oog
De kerkenraden vragen uw begrip voor deze situatie. De voorzitters: “Laten we, in deze onrustige tijden, elkaar niet uit het oog verliezen en proberen om te zien naar hen die het moeilijk hebben door deze maatregelen en omstandigheden. Wij wensen u Gods zegen toe!”

Klik op 'Lees meer' voor de overige maatregelen die zijn genomen >
 
lees meer »
 
WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.
Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.

 

lees meer »
 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website
De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
lees meer »
 
Tussen Hemel en Aarde

Tussen Hemel en Aarde
40 dagentijd- en Paasproject kindernevendienst

Het project heet dit jaar: Tussen hemel en aarde en begint met vijf teksten uit de Bergrede. Zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo eindigt hij ook: we lezen hoe Jezus vanaf een berg in Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten zien.
lees meer »
 
Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat Ds. Joke Quik ondersteunt in pastoraat
Ds. J.B. (Joke) Quik-Verweij uit Brummen ondersteunt de kerk aan de Utrechtseweg en waar nodig ook de anderen twee gemeenten sinds 1 oktober tijdelijk bij pastoraal- en kringwerk. Zij doet dit voorlopig voor een dag in de week.
 
Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e) Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)
In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden. Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum. In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten.
lees meer »