WELKOM & NIEUWS WELKOM & NIEUWS

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum. Lees hier het laatste nieuws en informatie over activiteiten in en rond de kerk.

Samen met de Hervormde gemeente Renkum en de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel zijn wij op weg naar een fusie in 2020 waarna wij de Protestantse gemeente Renkum-Heelsum zullen vormen. Op deze website is de samenwerking ook terug te zien in ondermeer gezamenlijke berichtgeving, de toenemende gezamenlijke activiteiten en de wekelijkse gezamenlijke kerkdiensten.Totdat de fusie een feit is, gebruiken we in onze gezamenlijke communicatie een tijdelijk beeldmerk met de drie huidige torenspitsen 'in het groen'. 

 
Uw privacy op deze website Uw privacy op deze website

De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Lees ook onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.

 
Locatie Jeruzalem

Locatie Jeruzalem

40-dagentijdproject 2019
Kindernevendienst


In de veertigdagentijd lezen we de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus. We lezen deze verhalen uit het evangelie volgens Lucas.

Via een plattegrond van de stad Jeruzalem volgen we de weg van Jezus. Elke zondag komt er een 3D-locatie op de plattegrond bij (op de beamer én als bouwplaat). Zo volgen we samen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding. Er is ook een projectlied, met steeds een couplet dat bij het verhaal van de zondag past, en een refrein dat elke zondag gezongen wordt. Tijdens de kindernevendienst werken we verder aan het project met nog meer verhalen, knutsels en spelletjes.

Gaan jullie met ons mee op weg naar Pasen?

 
Kinderarbeid moet stoppen

Kinderarbeid moet stoppen

Collecte zondag 24 maart
40-dagencollecte Kerk in Actie


In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! Hartelijk dank!

 
Beroepingswerk van start

Beroepingswerk van start

Op maandag 7 januari 2019 hebben de drie voorzitters van de kerkenraden tijdens een bijeenkomst in Overweide de commissie geïnstalleerd die op zoek gaat naar een predikant die voldoet aan de profielschets van de drie samenwerkende gemeenten. Het streven is dat de nieuwe predikant in november aan de gemeenten gepresenteerd is.

De leden van de beroepingscommissie zijn (op de foto, van links naar rechts): Rianne Hak, Anne van Laar, Alexander van der Pol, Anneli Langbroek (voorzitter), consulent Ds. Jan Waagmeester, Inge Wezel, Jan Rochat, Eline Scheffer, Gert van der Weerd, Kees van der Horst (secretaris) en (niet op de foto) consulent Ds. Wouter Koelewijn.
 
"Wij zijn blij en dankbaar dat deze mensen gehoor hebben gegeven aan de roep om in deze zoektocht een taak te vervullen. Wij wensen hen allen een goede en vruchtbare samenwerking en een mooie tijd toe en bidden hen wijsheid en Gods Zegen toe", aldus de voorzitters van kerkenraden.

De beroepingscommissie wordt bijgestaan door onze twee consulenten Ds. Wouter Koelewijn en Ds. Jan Waagmeester. Het is verder goed om te vermelden dat de leden van de commissie een geheimhoudingsplicht hebben tijdens en na het proces. Waar mogelijk zal de commissie  de gemeenteleden op de hoogte houden van de vorderingen in haar werk en zij hoopt een unaniem gedragen voordracht voor het beroepen van een predikant aan de kerkenraden en de gemeenten te kunnen doen.

Gemeenteleden mogen namen van mogelijk geschikte predikanten noemen bij de secretaris van de commissie: Kees van der Horst.

 
De Bijbel in 200 verhalen

Het thema van zondag 24 maart
De Bijbel in 200 verhalen

 


Gezamenlijke kindernevendiensten werken met nieuwe methode Bijbel Basics vanaf januari 2019
Nu onze kerken steeds meer samenwerken en er elke week maximaal twee kerken open zijn, bundelen de kindernevendiensten hun krachten en gaan hetzelfde programma draaien. Er is vanaf januari ook twee keer per maand (de 1e en de 3e zondag) een nevendienst voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

Als methode is gekozen voor Bijbel Basics van het Nederlands Bijblegenootschap. Het programma biedt elke week een verhaal aan en behandelt de De Bijbel in 200 verhalen. De methode stelt zowel de Bijbel als het kind centraal. Bijbel Basics blijft dicht bij de bijbelverhalen, en biedt extra informatie aan bij de verhalen en bij de tijd en omgeving van de Bijbel. Zo kunnen de verhalen zelf tot de kinderen spreken. Niet alleen de meest bekende verhalen over Abraham, Jozef en Jezus, maar ook teksten uit de Psalmen, Prediker en de brieven van Paulus. Leren de kinderen de Bijbel in zijn hele breedte en schoonheid kennen.

lees meer »
 
Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten


Gezamenlijk
ZWO collectedoel:
Kushe Foundation

Sinds 2018 steunen de gezamenlijke diaconieën het ZWO project UBC Mattru ziekenhuis in Siërra Leone. De Stichting Kushe Foundation steunt ons daarbij. Het ziekenhuis werd in de vorige eeuw opgericht door zendelingen in het zuiden van Siërra Leone. Toen in 1991 de oorlog uitbrak werd het ziekenhuis in beslag genomen door de rebellen, die het als hoofdkwartier gebruikten. Hoewel na afloop van de oorlog (2002) de lokale kerk pogingen deed het ziekenhuis weer te laten functioneren, bleef dit erg moeilijk. De komende zes tot acht jaar zullen teams van medisch en technisch personeel uitgezonden worden om het ziekenhuis zowel qua zorg als qua faciliteiten weer op te bouwen. Het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Jonathan en Heleen Yoder (arts en orthopedagoog) maken deel uit van het eerste team dat uitgezonden is voor een periode van twee jaar. In ons gezamenlijke ZWO project willen we twee doelen ondersteunen: Het ziekenhuislaboratorium. Dit is hard toe aan renovatie en modernisering. En de Psychosociale Afdeling. Dit verleent zorg aan meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en aan kinderen met een beperking.

Lees het verslag over 2018 van Heleen en Jon op de pagina van de ZWO.

Doelen 2019
Heleen en Jon Yoder hebben besloten tot 1 december 2019 te blijven in Mattru, dus wij blijven ook dit jaar het project steunen. Streefbedrag:
  • 1200 euro voor de Psychosociale Unit.
  • 1000 euro voor een motor en een helm voor een medewerker om huisbezoeken bij de kinderen met een beperking te kunnen doen.
Kushe betekent 'Bedankt'. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? Hartelijk dank!

lees meer »
 
Bloemetjes voor bijtjes!

Bloemetjes voor bijtjes!

Kijk voor meer informatie over de milieutip van de maand op de pagina van 'Groene Kerk'.

 
Onze kerk fraai belicht

Onze kerk fraai belicht

Fotografe Diana Nieuwold uit Hoogeveen heeft onlangs een mooie fotoreportage geschoten in onze kerk en gepubliceerd op haar website Kerkfotografie.nl. Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Je vindt op de site een overzicht van ruim tweehonderd kerken die tot op dit moment gefotografeerd zijn. Op de website lezen we: "Het gaat om kerken met een oud en/of bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, herkenning en misschien zelfs bezinning. Met dit project hoopt zij dat op deze manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons. Ook als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken." Op YouTube is een reportage van RTV Drenthe te zien waarop Nieuwold haar 200ste kerk in beeld brengt en vertelt wat haar inspireert.

Copyright foto: Kerkfotografie.nl